PC Customer Support over the Internet

English Customer Support:

Please download Logisoft_Support_TVQS6_LS-en.exe and run it.
It will connect you straight to our Online HelpDesk (but for just 5 minutes, per session)

Afrikaans Kliënte Diens:

Laai asb. Logisoft_Support_TVQS6_LS-en.exe af en hardloop dit.
Hierdie program skakel jou direk deur na ons aanlyn klientediens (maar slegs vir 5 minuute, per keer)

Deutsch Kundendienst:

Bitte laden Sie Logisoft_Support_TVQS6_LS-de.exe herunter und laufen Sie das Programm.
Dieses Programm schaltet Sie direkt zu unserem Online-Kundendienst durch (nur für 5 Minuten, pro Sitzung)